Skip to main content

3. Vlasy na analýzu

 • Vystrihnite vlasy podľa pokynov nižšie
 • Odstrihnuté vlasy vložte do uzatvárateľného sáčku a obálky
 • Vzorku vlasov odošlite na adresu: AnalyzaVlasov - Bakovi, Zd. Nejedleho 27, 934 05 Levice

1. oblasť strihania

1. oblasť strihania

2. strihanie vlasov

2. strihanie vlasov

3. vhodná časť vlasov

3. vhodná časť vlasov

4. množstvo vlasov

4. množstvo vlasov

Ako odobrať vzorku vlasov?

Vlasy by sa mali strihať:

 • S malými ostrými nožničkami (nesmú byť vyštrbené)

 • Na temene v zadnej časti hlavy pod hornou líniou uší (obr. 1)

 • Z viacerých miest po malých pramienkoch vlasov (obr. 2)

 • Na analýzu sú vhodné prvé 3 - 4 cm vlasov od pokožky hlavy (obr. 3)

 • Na analýzu je potrebných 200 mg vlasov, t.j. asi jedna polievková lyžica (obr. 4)

 • Vystrihnuté vlasy vkladajte do malého, čistého igelitového vrecka, prípadne do vhodnej obálky

Vlasy musia byť:

 • Prírodné (nefarbené, chemicky neošetrené)
 • Čisté (umývané, bez stylingových prostriedkov, napr. lak, pena, gél a pod.)

Ak sú vlasy príliš krátke?

 • Minimálna dĺžka vlasov na analýzu je 2 cm
 • Ak vlasy nemajú požadovanú dĺžku, počkajte, kým opäť dorastú

Ak sú vlasy príliš dlhé?

 • Dlhé vlasy treba odstrihnúť tesne pri pokožke hlavy
 • Následne z nich odstrihnúť len prvé max. 3 – 4 cm a zvyšok vlasov je potrebné vyhodiť

Ak sú vaše vlasy farbené?

 • S farbenými vlasmi musíte počkať cca 8 týždňov a následne odstrihnúť 3-4 cm vlasov od pokožky hlavy.
 • Kontaktujte nás pre podrobnejší postup.